Video of Swaminarayan Aarti : Jay Sadguru Swami (Nar Narayan Dev Aarti)


Audio of Swaminarayan Aarti MP3 Download : Jay Sadguru Swami (Ghanshyam Maharaj Aarti)


Jay Sadguru Swami, Prabhu Jay Sadguru Swami;
Sahajananda dayalu (x2), Balavanta Bahunami… Prabhu…

Charana-saroj tamara vandu kar jodi, Prabhu vandu kar jodi;
Charane chitta dharyathi (x2), dukh nakhya todi… Prabhu…

Narayan nar bhrata dwija-kula tanu dhari, prabhu dvija-kula tanu dhari;
Pamar patit udharya (x2), aganit nar-nari… Prabhu…

Nitya nitya nautam lila karta Avinashi, Prabhu karta avinashi;
Adasath tirtha charane (x2), koti Gaya Kashi… Prabhu…

Purushottam pragat-nu je darshan karshe, Prabhu je darshan karshe;
Kal-karma-thi chhuti (x2), kutumb sahita tarshe… Prabhu…

Aa avasar Karunanidhi karuna bahu kidhi, vahle karuna bahu kidhi;
Muktanand kahe mukti (x2), sugam kari sidhi… Prabhu…

Jay Sadguru Swami, Prabhu Jay Sadguru Swami;
Sahajananda dayalu (x2), Balavanta Bahunami…

Prabhu Jay Sadguru Swami.

Mangla Aarti Videos