નેણના કીર્તન (કીર્તન સપ્તાહ)

આશીર્વાદ : શ્રી નરનારાયણ દેવ પીઠાધિપતિ પ.પૂ.ધ.ધુ. ૧૦૦૮ આચાર્ય મહારાજશ્રી કોશલેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજ શ્રી

પ્રેરક : શાસ્ત્રી હરિકેશવદાસજી | Shastri Harikeshavdasji
માર્ગદર્શન : શાસ્ત્રી હરિપ્રિયદાસજી | Shastri Haripriyadasji

Leave a Reply