Ghanshyam Mandal

Ladies Shakotsav : 29 Dec 2019
Shree Swaminarayan Mandir, Gandhinagar